Zawody

Zawody

Grand Prix WMOZP 2006-2007 - IV runda - FINAŁ

  • Adres:Warszawa ul. Lindego 20

  • Termin:2021-11-25 - 2021-11-25

  • Załączniki do pobrania:

  INFORMACJA - KLASYFIKACJA KOŃCOWA

  W przypadku zmiany barw klubowych zawodnika lub zawodniczki podczas trwania cyklu zawodów Grand Prix W-MOZP przedstawiciel klubu ma obowiązek pisemnego zgłoszenia na adres: zawody@wmozp.pl zmiany numeru licencji
  zawodnika lub zawodniczki. Nagrody wręczane są bezpośrednio po Rundzie Finałowej.

  ZAPRASZAMY NA PRZEKAZ  LIVE oraz WYNIKI NA ŻYWO (http://wmozp.pl/media/live)

  Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

  UWAGA !!

  Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (WMOZP - zawody) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

  ORAZ

  PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU                                                            (Stan na dzień 4 grudnia 2020 rok).
  W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:
  1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
  2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
  3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
  4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.:  zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
  5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy lub kluby (w miarę potrzeby sytuacji).
  6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
  7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
  8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
  9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.

  Pierwszy Krok Pływacki - 2013 - II runda FINAŁ

   • Adres:Warszawa ul. Potocka 1

   • Termin:2021-11-24 - 2021-11-24

   • Załączniki do pobrania:

   INFORMACJA - KLASYFIKACJA KOŃCOWA

   W przypadku zmiany barw klubowych zawodnika lub zawodniczki podczas trwania cyklu zawodów Pierwszy Krok Pływacki przedstawiciel klubu ma obowiązek pisemnego zgłoszenia na adres: zawody@wmozp.pl zmiany numeru licencji SEL
   zawodnika lub zawodniczki. Trenerzy , którzy zgłaszali zawodników i zawodniczki z Entry Editora maja obowiązek sprawdzenie poprawności nazwisk i imion podopiecznych. Nagrody wręczane są bezpośrednio po Rundzie Finałowej.

   ZAPRASZAMY NA PRZEKAZ  LIVE oraz WYNIKI NA ŻYWO (http://wmozp.pl/media/live)

   Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

   UWAGA !!

   Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (WMOZP - zawody) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

   ORAZ

   PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU                                                            (Stan na dzień 4 grudnia 2020 rok).
   W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:
   1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
   2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
   3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
   4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.:  zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
   5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy lub kluby (w miarę potrzeby sytuacji).
   6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
   7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
   8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
   9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.

   Pierwszy Krok Pływacki - 2012 - IV runda - FINAŁ

    • Adres:Warszawa ul. Łabiszyńska 20

    • Termin:2021-11-23 - 2021-11-23

    • Załączniki do pobrania:

    INFORMACJA - KLASYFIKACJA KOŃCOWA

    W przypadku zmiany barw klubowych zawodnika lub zawodniczki podczas trwania cyklu zawodów Pierwszy Krok Pływacki przedstawiciel klubu ma obowiązek pisemnego zgłoszenia na adres: zawody@wmozp.pl zmiany numeru licencji SEL
    zawodnika lub zawodniczki. Trenerzy , którzy zgłaszali zawodników i zawodniczki z Entry Editora maja obowiązek sprawdzenie poprawności nazwisk i imion podopiecznych. Nagrody wręczane są bezpośrednio po Rundzie Finałowej.

    ZAPRASZAMY NA PRZEKAZ  LIVE oraz WYNIKI NA ŻYWO (http://wmozp.pl/media/live)

    Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

    UWAGA !!

    Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (WMOZP - zawody) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

    ORAZ

    PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU                                                            (Stan na dzień 4 grudnia 2020 rok).
    W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:
    1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
    2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
    3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
    4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.:  zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
    5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy lub kluby (w miarę potrzeby sytuacji).
    6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
    7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
    8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
    9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.

    Grand Prix WMOZP 2011 - IV runda - FINAŁ

     • Adres:Warszawa ul. Lindego 20

     • Termin:2021-11-19 - 2021-11-19

     • Załączniki do pobrania:

     INFORMACJA - KLASYFIKACJA KOŃCOWA

     W przypadku zmiany barw klubowych zawodnika lub zawodniczki podczas trwania cyklu zawodów Grand Prix W-MOZP przedstawiciel klubu ma obowiązek pisemnego zgłoszenia na adres: zawody@wmozp.pl zmiany numeru licencji
     zawodnika lub zawodniczki. Nagrody wręczane są bezpośrednio po Rundzie Finałowej.

     ZAPRASZAMY NA PRZEKAZ  LIVE oraz WYNIKI NA ŻYWO (http://wmozp.pl/media/live)

     Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

     UWAGA !!

     Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (WMOZP - zawody) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

     ORAZ

     PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU (Stan na dzień 4 grudnia 2020 rok).
     W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:
     1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
     2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
     3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
     4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.:  zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
     5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy lub kluby (w miarę potrzeby sytuacji).
     6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
     7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
     8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
     9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.

     Grand Prix WMOZP 2010 - IV runda - FINAŁ

      • Adres:Warszawa ul. Potocka 1

      • Termin:2021-11-18 - 2021-11-18

      • Załączniki do pobrania:

      INFORMACJA - KLASYFIKACJA KOŃCOWA

      W przypadku zmiany barw klubowych zawodnika lub zawodniczki podczas trwania cyklu zawodów Grand Prix W-MOZP przedstawiciel klubu ma obowiązek pisemnego zgłoszenia na adres: zawody@wmozp.pl zmiany numeru licencji
      zawodnika lub zawodniczki. Nagrody wręczane są bezpośrednio po Rundzie Finałowej.

      ZAPRASZAMY NA PRZEKAZ  LIVE oraz WYNIKI NA ŻYWO (http://wmozp.pl/media/live)

      Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

      UWAGA !!

      Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (WMOZP - zawody) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

      ORAZ

      PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU (Stan na dzień 4 grudnia 2020 rok).
      W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:
      1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
      2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
      3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
      4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.:  zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
      5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy lub kluby (w miarę potrzeby sytuacji).
      6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
      7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
      8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
      9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.

      OTWARTE JESIENNE MISTRZOSTWA OKRĘGU WARSZAWSKO - MAZOWIECKIEGO O PUCHAR WÓJTA GMINY RASZYN

       • Adres:Raszyn ul. Sportowa 30

       • Termin:2021-11-17 - 2021-11-17

       • Załączniki do pobrania:

       WYNIKI LIVE
                                  

       UWAGA !!!

       ZAWODNICY , TRENERZY I OPIEKUNOWIE PRZEBYWAJĄ NA CZĘŚCI REKREACYJNEJ PŁYWALNI.

       Gospodarz obiektu dopuszcza się obecność publiczności na widowni. Obowiązują ograniczenia : dezynfekcja, maseczka, odstęp 1,5 m , grupy rodzinne.

        

       ZAPRASZAMY NA PRZEKAZ  LIVE oraz WYNIKI NA ŻYWO 

        

       http://live.livetiming.pl/grabiec/2021/11_17_raszyn/index.html

           Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

       UWAGA !!

       Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (WMOZP - zawody) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

       ORAZ

       PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU                                                            (Stan na dzień 4 grudnia 2020 rok).
       W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:
       1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
       2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
       3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
       4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.:  zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
       5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy lub kluby (w miarę potrzeby sytuacji).
       6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
       7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
       8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
       9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.
                  

       Grand Prix WMOZP 2009 - IV runda - FINAŁ

        • Adres:Warszawa ul. Łabiszyńska 20

        • Termin:2021-11-10 - 2021-11-10

        • Załączniki do pobrania:

        INFORMACJA - KLASYFIKACJA KOŃCOWA

        W przypadku zmiany barw klubowych zawodnika lub zawodniczki podczas trwania cyklu zawodów Grand Prix W-MOZP przedstawiciel klubu ma obowiązek pisemnego zgłoszenia na adres: zawody@wmozp.pl zmiany numeru licencji
        zawodnika lub zawodniczki. Nagrody wręczane są bezpośrednio po Rundzie Finałowej.

        ZAPRASZAMY NA PRZEKAZ  LIVE oraz WYNIKI NA ŻYWO (http://wmozp.pl/media/live)

        Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

        UWAGA !!

        Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (WMOZP - zawody) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

        ORAZ

        PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU (Stan na dzień 4 grudnia 2020 rok).
        W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:
        1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
        2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
        3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
        4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.:  zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
        5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy lub kluby (w miarę potrzeby sytuacji).
        6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
        7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
        8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
        9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.

        Grand Prix WMOZP 2008 - IV runda - FINAŁ

         • Adres:Warszawa ul. Potocka 1

         • Termin:2021-11-09 - 2021-11-09

         • Załączniki do pobrania:

         INFORMACJA - KLASYFIKACJA KOŃCOWA

         W przypadku zmiany barw klubowych zawodnika lub zawodniczki podczas trwania cyklu zawodów Grand Prix W-MOZP przedstawiciel klubu ma obowiązek pisemnego zgłoszenia na adres: zawody@wmozp.pl zmiany numeru licencji
         zawodnika lub zawodniczki. Nagrody wręczane są bezpośrednio po Rundzie Finałowej

         ZAPRASZAMY NA PRZEKAZ  LIVE oraz WYNIKI NA ŻYWO (http://wmozp.pl/media/live)

         Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

         UWAGA !!

         Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (WMOZP - zawody) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

         ORAZ

         PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU                                                            (Stan na dzień 4 grudnia 2020 rok).


         W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:
         1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
         2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
         3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
         4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.:  zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
         5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy lub kluby (w miarę potrzeby sytuacji).
         6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
         7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
         8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
         9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.

         Pierwszy Krok Pływacki - 2013 - I runda

          • Adres:Warszawa ul. Potocka 1

          • Termin:2021-10-26 - 2021-10-26

          • Załączniki do pobrania:

          UWAGA !!! ROZGRZEWKA godzina 08,15 ,  ZAWODY godzina 09.00

          ZAWODNICY , TRENERZY I OPIEKUNOWIE PRZEBYWAJĄ NA CZĘŚCI REKREACYJNEJ PŁYWALNI.

          Gospodarz obiektu dopuszcza się obecność publiczności na widowni. Obowiązują ograniczenia : dezynfekcja, maseczka, odstęp.

          ZAPRASZAMY NA PRZEKAZ  LIVE oraz WYNIKI NA ŻYWO (http://wmozp.pl/media/live)

          Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

          UWAGA !!

          Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (WMOZP - zawody) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

          ORAZ

          PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU (Stan na dzień 4 grudnia 2020 rok).
          W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:
          1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
          2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
          3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
          4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.:  zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
          5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy (w miarę potrzeby sytuacji).
          6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
          7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
          8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
          9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.

          Pierwszy Krok Pływacki - 2012 - III runda

           • Adres:Warszawa ul. Łabiszyńska 20

           • Termin:2021-10-20 - 2021-10-20

           • Załączniki do pobrania:

           ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI ,

           ZAPRASZAMY NA PRZEKAZ  LIVE oraz WYNIKI NA ŻYWO (http://wmozp.pl/media/live)

           Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

           UWAGA !!

           Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (WMOZP - zawody) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

           ORAZ

           PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU (Stan na dzień 4 grudnia 2020 rok).
           W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:
           1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
           2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
           3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
           4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.:  zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
           5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy lub kluby (w miarę potrzeby sytuacji).
           6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
           7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
           8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
           9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.

           Grand Prix WMOZP 2011 - III runda

            • Adres:Warszawa ul.Jagiellońska 7

            • Termin:2021-10-19 - 2021-10-19

            • Załączniki do pobrania:

            ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI ,

            ZAPRASZAMY NA PRZEKAZ  LIVE oraz WYNIKI NA ŻYWO (http://wmozp.pl/media/live)

            Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

            UWAGA !!

            Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (WMOZP - zawody) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

            ORAZ

            PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU (Stan na dzień 4 grudnia 2020 rok).
            W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:
            1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
            2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
            3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
            4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.:  zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
            5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy lub kluby (w miarę potrzeby sytuacji).
            6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
            7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
            8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
            9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.

            Grand Prix WMOZP 2010 - III runda

             • Adres:Warszawa ul. Potocka 1

             • Termin:2021-10-13 - 2021-10-13

             • Załączniki do pobrania:

             ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI ,

             ZAPRASZAMY NA PRZEKAZ  LIVE oraz WYNIKI NA ŻYWO (http://wmozp.pl/media/live)

             Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

             UWAGA !!

             Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (WMOZP - zawody) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

             ORAZ

             PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU (Stan na dzień 4 grudnia 2020 rok).
             W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:
             1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
             2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
             3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
             4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.:  zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
             5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy (w miarę potrzeby sytuacji).
             6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
             7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
             8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
             9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.

             Grand Prix WMOZP 2009 - III runda

              • Adres:Warszawa ul. Łabiszyńska 20

              • Termin:2021-10-12 - 2021-10-12

              • Załączniki do pobrania:

              ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI ,

              ZAPRASZAMY NA PRZEKAZ  LIVE oraz WYNIKI NA ŻYWO (http://wmozp.pl/media/live)

              Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

              UWAGA !!

              Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (WMOZP - zawody) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

              ORAZ

              PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU (Stan na dzień 4 grudnia 2020 rok).
              W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:
              1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
              2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
              3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
              4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.:  zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
              5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy (w miarę potrzeby sytuacji).
              6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
              7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
              8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
              9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.

              Grand Prix WMOZP 2008 - III runda

               • Adres:Warszawa ul. Lindego 20

               • Termin:2021-10-06 - 2021-10-06

               • Załączniki do pobrania:

               Uwaga !!!

               Podczas zawodów na trybunach przebywają tylko zawodnicy wraz z trenerami i opiekunami. Pływalnia zostaje zamknięta . Publiczność, rodzice , kibice , systematycy mogą przebywać tylko w holu pływalni bez wejścia na pływalnie.

               ZAPRASZAMY NA PRZEKAZ  LIVE oraz WYNIKI NA ŻYWO (http://wmozp.pl/media/live)

               Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

               UWAGA !!

               Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (WMOZP - zawody) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

               ORAZ

               PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU (Stan na dzień 4 grudnia 2020 rok).
               W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:
               1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
               2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
               3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
               4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.:  zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
               5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy (w miarę potrzeby sytuacji).
               6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
               7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
               8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
               9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.

               Grand Prix WMOZP 2006-2007 - III runda

                • Adres:Warszawa ul. Potocka 1

                • Termin:2021-10-05 - 2021-10-05

                • Załączniki do pobrania:

                UWAGA !!! ROZGRZEWKA godzina 08,00 ZAWODY godzina 08.45

                ZAWODNICY , TRENERZY I OPIEKUNOWIE PRZEBYWAJĄ NA CZĘŚCI REKREACYJNEJ PŁYWALNI. Dopuszcza się obecność publiczności w ilości 50 % widowni z wyłączeniem osób zaszczepionych.

                Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

                UWAGA !!

                Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (WMOZP - zawody) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

                ORAZ

                PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU (Stan na dzień 4 grudnia 2020 rok).
                W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:
                1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
                2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
                3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
                4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.:  zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
                5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy (w miarę potrzeby sytuacji).
                6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
                7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
                8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
                9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.

                GRAND PRIX PIASECZNA W PŁYWANIU z OKAZJI 10-lecia powstania sekcji pływackiej MKS PIASECZNO

                 • Adres:Piaseczno ul. Sikorskiego 20

                 • Termin:2021-06-26 - 2021-06-26

                 • Załączniki do pobrania:

                 Otwarte Letnie Mistrzostwa Okręgu Warszawsko Mazowieckiego I KORESPONDENCYJNE MISTRZOSTWA POLSKI W PŁYWANIU W KATEGORIACH MASTERS 2021

                  • Adres:Warszawa ul. Merliniego 4

                  • Termin:2021-06-25 - 2021-06-26

                  • Załączniki do pobrania:

                  ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI , ZAPRASZAMY NA PRZEKAZ  LIVE

                  oraz WYNIKI NA ŻYWO (http://livetiming.pl/contest/bbfada2b-c0ba-43f1-be3c-84814f23b2dd)

                  Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

                  UWAGA !!

                  Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (WMOZP - zawody) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

                  ORAZ

                  PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU (Stan na dzień 4 grudnia 2020 rok).
                  W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:
                  1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
                  2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
                  3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
                  4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.:  zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
                  5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy (w miarę potrzeby sytuacji).
                  6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
                  7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
                  8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
                  9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.

                  Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 12 lat - II Runda

                   • Adres:Warszawa ul. Lindego 20

                   • Termin:2021-06-22 - 2021-06-23

                   • Załączniki do pobrania:

                   ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI , ZAPRASZAMY NA PRZEKAZ  LIVE

                   oraz WYNIKI NA ŻYWO (http://livetiming.pl/contest/24328cb3-a5b3-44de-8daa-d7c944a98fdd)

                   Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

                   UWAGA !!

                   Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (WMOZP - zawody) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

                   ORAZ

                   PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU (Stan na dzień 4 grudnia 2020 rok).
                   W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:
                   1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
                   2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
                   3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
                   4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.:  zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
                   5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy (w miarę potrzeby sytuacji).
                   6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
                   7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
                   8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
                   9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.

                   Ogólnopolskie Drużynowe Zawody Dzieci 10, 11 lat - CRS Bielany

                    • Adres:Warszawa ul. Lindego 20

                    • Termin:2021-06-19 - 2021-06-20

                    • Załączniki do pobrania:

                    ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI , ZAPRASZAMY NA PRZEKAZ  LIVE

                    oraz WYNIKI NA ŻYWO (http://live.livetiming.pl/grabiec/2021/06_20_warszawa/index.html)

                    Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

                    UWAGA !!

                    Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (WMOZP - zawody) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

                    ORAZ

                    PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU (Stan na dzień 4 grudnia 2020 rok).
                    W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:
                    1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
                    2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
                    3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
                    4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.:  zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
                    5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy (w miarę potrzeby sytuacji).
                    6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
                    7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
                    8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
                    9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.

                    Warszawska Olimpiada Młodzieży w Pływaniu Synchronicznym Edycja Klubowa

                     • Adres:Warszawa Al.Jana Pawła II 69 / Warszawa ul.Conrada 6

                     • Termin:2021-06-18 - 2021-06-19

                     • Załączniki do pobrania:

                      

                     ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI 

                     Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

                     UWAGA !!!

                     PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU SYNCHRONICZNYM (Stan na dzień 4 grudnia 2020 rok).
                     W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływania synchronicznego (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:
                     1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
                     2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
                     3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
                     4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy sportowych, tj.:  zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
                     5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona (w miarę potrzeby sytuacji).
                     6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki. W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
                     7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
                     8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
                     9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.

                     Ogólnopolskie Drużynowe Zawody Dzieci 10, 11 lat -OSiR Żoliborz

                      • Adres:Warszawa ul. Potocka 1

                      • Termin:2021-06-15 - 2021-06-16

                      • Załączniki do pobrania:

                      ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI , ZAPRASZAMY NA PRZEKAZ  LIVE

                      oraz WYNIKI NA ŻYWO (http://live.livetiming.pl/grabiec/2021/06_16_warszawa/index.html)

                      Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

                      UWAGA !!

                      Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (WMOZP - zawody) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

                      ORAZ

                      PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU (Stan na dzień 4 grudnia 2020 rok).
                      W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:
                      1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
                      2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
                      3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
                      4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.:  zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
                      5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy (w miarę potrzeby sytuacji).
                      6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
                      7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
                      8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
                      9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.

                      XIV Grand Prix w Pływaniu o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

                       • Adres:Warszawa ul. Oławska 3a

                       • Termin:2021-06-13 - 2021-06-13

                       • Załączniki do pobrania:

                       GRAND PRIX WMOZP 2006-2007- II runda

                        • Adres:Warszawa ul. Oławska 3a

                        • Termin:2021-06-09 - 2021-06-09

                        • Załączniki do pobrania:

                        ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI , ZAPRASZAMY NA PRZEKAZ  LIVE

                        oraz WYNIKI NA ŻYWO (http://wmozp.pl/media/live)

                        Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

                        UWAGA !!

                        Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (WMOZP - zawody) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

                        ORAZ

                        PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU (Stan na dzień 4 grudnia 2020 rok).
                        W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:
                        1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
                        2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
                        3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
                        4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.:  zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
                        5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy (w miarę potrzeby sytuacji).
                        6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
                        7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
                        8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
                        9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.

                        Pierwszy Krok Pływacki - 2012 - II runda

                         • Adres:Warszawa ul. Łabiszyńska 20

                         • Termin:2021-06-08 - 2021-06-08

                         • Załączniki do pobrania:

                         ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI , ZAPRASZAMY NA PRZEKAZ  LIVE

                         oraz WYNIKI NA ŻYWO (http://wmozp.pl/media/live)

                         Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

                         UWAGA !!

                         Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (WMOZP - zawody) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

                         ORAZ

                         PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU (Stan na dzień 4 grudnia 2020 rok).
                         W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:
                         1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
                         2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
                         3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
                         4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.:  zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
                         5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy (w miarę potrzeby sytuacji).
                         6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
                         7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
                         8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
                         9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.

                         Otwarte Letnie Mistrzostwa Warszawy w pływaniu

                          • Adres:Warszawa ul. Merliniego 4

                          • Termin:2021-06-04 - 2021-06-05

                          • Załączniki do pobrania:

                          Zawody Pływackie z okazji DNIA DZIECKA

                           • Adres:Warszawa ul. Niegocińska 2A

                           • Termin:2021-06-01 - 2021-06-01

                           • Załączniki do pobrania:

                           UWAGA!!! W związku z dużą ilością zgłoszeń zawody zostaną podzielone na BLOK I A - Chłopcy i BLOK I B - Dziewczyny  . Szczegółowy harmonogram minutowy ukaże się na stronie w niedzielę rano . Za utrudnienia przepraszamy.  
                           Blok I A -CHŁOPCY - rozgrzewka 8:30, zawody 9:00-10:45,       
                           Blok I B -DZIEWCZYNY - rozgrzewka 11:00, zawody 11:30-13:00

                           Warszawska Olimpiada Mlodzieży PŁYWANIE r.2008-2009

                            • Adres:Warszawa ul. Lindego 20

                            • Termin:2021-05-25 - 2021-05-26

                            • Załączniki do pobrania:

                             

                            ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI , ZAPRASZAMY NA PRZEKAZ  LIVE

                            oraz WYNIKI NA ŻYWO (http://wmozp.pl/media/live)

                            Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

                            UWAGA !!

                            Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (WMOZP - zawody) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

                            ORAZ

                            PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU (Stan na dzień 4 grudnia 2020 rok).
                            W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:
                            1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
                            2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
                            3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
                            4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.:  zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
                            5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy (w miarę potrzeby sytuacji).
                            6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
                            7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
                            8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
                            9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.

                            Warszawska Olimpiada Młodzieży PŁYWANIE r.2010-2011

                             • Adres:Warszawa ul. Potocka 1

                             • Termin:2021-05-18 - 2021-05-19

                             • Załączniki do pobrania:

                             PODZIAŁ ZAWODÓW NA 4 BLOKI  !!!  Ze względu na bardzo dużą ilość zgłoszeń i wydłużenie się bloków do około 6-7 godzin zawody zostały podzielone i odbędą się w CZTERECH BLOKACH : WOM-DZIEWCZYNY  roczniki 2010-2011 - termin 18-19.05.2021 - OSiR ŻOLIBORZ , GODZINA 8:30 - ROZGRZEWKA, 9:15  - ZAWODY.  WOM - CHŁOPCY  roczniki 2010-2011 - termin 18-19.05.2021 - OSiR Żoliborz. GODZINA 12:45 - ROZGRZEWKA, 13:30  - ZAWODY.

                             ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI , ZAPRASZAMY NA PRZEKAZ  LIVE

                             oraz WYNIKI NA ŻYWO (http://wmozp.pl/media/live)

                             Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

                             UWAGA !!

                             Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (WMOZP - zawody) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

                             ORAZ

                             PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU (Stan na dzień 4 grudnia 2020 rok).
                             W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:
                             1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
                             2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
                             3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
                             4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.:  zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
                             5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy (w miarę potrzeby sytuacji).
                             6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
                             7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
                             8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
                             9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.

                             I Ogólnopolskie Sztafetowe Zawody Pływackie Pod Patronatem Burmistrza Miasta Mława Sławomira Kowalewskiego i Prezesa Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Pływackiego Pawła Słomińskiego”

                              • Adres:Mława ul. Kopernika 38

                              • Termin:2021-05-15 - 2021-05-15

                              • Załączniki do pobrania:

                              Warszawska Olimpiada Młodzieży PŁYWANIE r. 2003-2005

                               • Adres:Warszawa ul. Potocka 1

                               • Termin:2021-05-13 - 2021-05-14

                               • Załączniki do pobrania:

                               ZMIANA TERMINU ZAWODÓW !!!  Ze względu na bardzo dużą ilość zgłoszeń i wydłużenie się bloków do ponad 7 godzin zawody zostały podzielone i odbędą się w dwóch terminach : WOM roczniki 2006-2007 - termin 11-12.05.2021 - OSiR Targówek, WOM roczniki 2003-2005 - termin 13-14.05.2021 - OSiR Żoliborz.

                               ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI , ZAPRASZAMY NA PRZEKAZ  LIVE

                               oraz WYNIKI NA ŻYWO (http://wmozp.pl/media/live)

                               Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

                               UWAGA !!

                               Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (WMOZP - zawody) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

                               ORAZ

                               PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU (Stan na dzień 4 grudnia 2020 rok).
                               W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:
                               1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
                               2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
                               3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
                               4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.:  zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
                               5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy (w miarę potrzeby sytuacji).
                               6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
                               7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
                               8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
                               9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.

                               Warszawska Olimpiada Młodzieży PŁYWANIE r. 2006-2007

                                • Adres:Warszawa ul. Łabiszyńska 20

                                • Termin:2021-05-11 - 2021-05-12

                                • Załączniki do pobrania:

                                ZMIANA TERMINU ZAWODÓW !!!  Ze względu na bardzo dużą ilość zgłoszeń i wydłużenie się bloków do ponad 7 godzin zawody zostały podzielone i odbędą się w dwóch terminach : WOM roczniki 2006-2007 - termin 11-12.05.2021 - OSiR Targówek, WOM roczniki 2003-2005 - termin 13-14.05.2021 - OSiR Żoliborz.

                                Grand Prix WMOZP 2009 - II runda

                                 • Adres:Warszawa ul. Lindego 20

                                 • Termin:2021-04-21 - 2021-04-21

                                 • Załączniki do pobrania:

                                 ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI , ZAPRASZAMY NA PRZEKAZ  LIVE

                                 oraz WYNIKI NA ŻYWO (http://wmozp.pl/media/live)

                                 Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

                                 UWAGA !!

                                 Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (WMOZP - zawody) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

                                 ORAZ

                                 PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU (Stan na dzień 4 grudnia 2020 rok).
                                 W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:
                                 1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
                                 2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
                                 3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
                                 4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.:  zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
                                 5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy (w miarę potrzeby sytuacji).
                                 6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
                                 7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
                                 8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
                                 9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.

                                 Grand Prix WMOZP 2008 - II runda

                                  • Adres:Warszawa ul. Łabiszyńska 20

                                  • Termin:2021-04-20 - 2021-04-20

                                  • Załączniki do pobrania:

                                  ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI , ZAPRASZAMY NA PRZEKAZ  LIVE

                                  oraz WYNIKI NA ŻYWO (http://wmozp.pl/media/live)

                                  Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

                                  UWAGA !!

                                  Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (WMOZP - zawody) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

                                  ORAZ

                                  PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU (Stan na dzień 4 grudnia 2020 rok).
                                  W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:
                                  1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
                                  2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
                                  3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
                                  4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.:  zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
                                  5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy (w miarę potrzeby sytuacji).
                                  6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
                                  7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
                                  8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
                                  9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.

                                  Otwarte Zawody Pływackie o Puchar Północnego Mazowsza pod Patronatem Burmistrza Miasta Mława

                                   • Adres:Mława ul. Kopernika 38

                                   • Termin:2021-04-17 - 2021-04-18

                                   • Załączniki do pobrania:

                                   Otwarte Wiosenne Mistrzostwa Okręgu Warszawsko Mazowieckiego

                                    • Adres:Warszawa ul. Potocka 1

                                    • Termin:2021-04-16 - 2021-04-16

                                    • Załączniki do pobrania:

                                    UWAGA !!

                                    Istnieje możliwość zamówienia posiłku tylko na wynos w dniu 16.04.2021r. (przerwa między blokami zawodów) na miejscu PIZZERIA PARMA.

                                    Menu pod linkiem: www.pizzeriaparma.pl  , telefon: (22) 832-50-50 czynny w godz. 12.00 - 21.00

                                    SPONSOREM ZAWODÓW JEST

                                     

                                    ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI , ZAPRASZAMY NA PRZEKAZ  LIVE

                                    oraz WYNIKI NA ŻYWO (http://live.livetiming.pl/grabiec/2021/04_16_warszawa/index.html)

                                     

                                    Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

                                    UWAGA !!

                                    Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (WMOZP - zawody) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

                                    ORAZ

                                    PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU (Stan na dzień 4 grudnia 2020 rok).
                                    W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:
                                    1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
                                    2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
                                    3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
                                    4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.:  zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
                                    5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy (w miarę potrzeby sytuacji).
                                    6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
                                    7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
                                    8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
                                    9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.

                                    Grand Prix WMOZP 2011 - II runda

                                     • Adres:Warszawa ul. Lindego 20

                                     • Termin:2021-04-14 - 2021-04-14

                                     • Załączniki do pobrania:

                                     ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI , ZAPRASZAMY NA PRZEKAZ  LIVE

                                     oraz WYNIKI NA ŻYWO (http://wmozp.pl/media/live)

                                     Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

                                     UWAGA !!

                                     Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (WMOZP - zawody) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

                                     ORAZ

                                     PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU (Stan na dzień 4 grudnia 2020 rok).
                                     W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:
                                     1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
                                     2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
                                     3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
                                     4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.:  zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
                                     5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy (w miarę potrzeby sytuacji).
                                     6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
                                     7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
                                     8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
                                     9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.

                                     Grand Prix WMOZP 2010 - II runda

                                      • Adres:Warszawa ul. Potocka 1

                                      • Termin:2021-04-13 - 2021-04-13

                                      • Załączniki do pobrania:

                                      ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI , ZAPRASZAMY NA PRZEKAZ  LIVE

                                      oraz WYNIKI NA ŻYWO (http://wmozp.pl/media/live)

                                      Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

                                      UWAGA !!

                                      Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (WMOZP - zawody) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

                                      ORAZ

                                      PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU (Stan na dzień 4 grudnia 2020 rok).
                                      W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:
                                      1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
                                      2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
                                      3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
                                      4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.:  zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
                                      5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy (w miarę potrzeby sytuacji).
                                      6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
                                      7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
                                      8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
                                      9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.

                                      ARENA GRAND PRIX PUCHAR POLSKI o Puchar Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

                                       • Adres:Warszawa ul. Księcia Trojdena 2C

                                       • Termin:2021-04-10 - 2021-04-11

                                       • Załączniki do pobrania:

                                          

                                       ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI , ZAPRASZAMY NA PRZEKAZ  LIVE http://www.polswim.pl/kategorie-komunikatow/zawody-centralne oraz WYNIKI NA ŻYWO na www/polswim.pl , ZAWODY CENTRALNE

                                       Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 12 -13 lat – I runda

                                        • Adres:Warszawa ul. Lindego 20

                                        • Termin:2021-03-30 - 2021-03-31

                                        • Załączniki do pobrania:

                                        ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI , ZAPRASZAMY NA PRZEKAZ  LIVE

                                        oraz WYNIKI NA ŻYWO (http://livetiming.pl/contests/regional/1)

                                        Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

                                        UWAGA !!

                                        Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (WMOZP - zawody) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

                                        ORAZ

                                        PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU (Stan na dzień 4 grudnia 2020 rok).
                                        W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:
                                        1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
                                        2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
                                        3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
                                        4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.:  zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
                                        5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy (w miarę potrzeby sytuacji).
                                        6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
                                        7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
                                        8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
                                        9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.

                                        Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 12 -13 lat – I runda

                                         • Adres:Warszawa ul. Potocka 1

                                         • Termin:2021-03-27 - 2021-03-28

                                         • Załączniki do pobrania:

                                         TRENERZY i OPIEKUNOWIE (OSiR Żoliborz)

                                         MDMM I runda 12-13 LAT (27-28.03.2021)

                                         Prosimy PILNIE o podanie danych (imię i nazwisko - Klub) Trenerów i Opiekunów na komunikator: WMOZP - zawody WhatsApp w celu identyfikacji przy wejściu na zawody.

                                         ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI , ZAPRASZAMY NA PRZEKAZ  LIVE

                                         oraz WYNIKI NA ŻYWO (http://live.livetiming.pl/grabiec/2021/03_28_warszawa/index.html)

                                         Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

                                         UWAGA !!

                                         Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (WMOZP - zawody) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

                                         ORAZ

                                         PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU (Stan na dzień 4 grudnia 2020 rok).
                                         W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:
                                         1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
                                         2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
                                         3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
                                         4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.:  zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
                                         5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy (w miarę potrzeby sytuacji).
                                         6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
                                         7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
                                         8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
                                         9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.

                                         Pierwszy Krok Pływacki - 2012 - I runda

                                          • Adres:Warszawa ul. Potocka 1

                                          • Termin:2021-03-24 - 2021-03-24

                                          • Załączniki do pobrania:

                                          UWAGA !!!

                                          W związku z planowanym wejściem nowych obostrzeń związanych z sytuacją pandemii w województwie Mazowieckiem zalecamy wykonać zgłoszenie do zawodów PKP r.2012 - I runda za pośrednictwem systemu SEL PZP przez osobę uprawnioną – Administratora z ramienia podmiotu zgłaszającego - Klubu. 

                                          KOMUNIKAT ZAWODÓW ZOSTANIE POPRAWIONY

                                          Przypominamy , że opłata licencji jest pobierana od 10 r. życia natomiast wszystkie pozostałe dokumenty przy rejestracji zawodnika są wymagane tak ja przy pozostałych licencjach.

                                          ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI , ZAPRASZAMY NA PRZEKAZ  LIVE

                                          oraz WYNIKI NA ŻYWO (www.wmozp.pl)

                                          Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

                                          UWAGA !!

                                          Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (WMOZP - zawody) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

                                          ORAZ

                                          PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU (Stan na dzień 4 grudnia 2020 rok).

                                          NA PROŚBĘ GOSPODARZA PRZYPOMNIANY O BEZWZGLĘDNYCH ZASADACH,

                                          KTÓRE TRZEBA PRZESTRZEGAĆ NA OBIEKCIE

                                          • Organizator zapewni odpowiednią dla zachowania dystansu społecznego przestrzeń dla każdej ekipy (np. na trybunach lub niecce pływalni).
                                          • Na trybunach zawodnicy poszczególnych ekip będą siedzieli grupami i z zachowaniem dystansu społecznego od członków innych zespołów       (1 rząd lub 1 szereg krzesełek lub odległość 1,5m).
                                          • Przez cały czas trwania zawodów należy dbać o zachowanie bezpiecznej odległości między uczestnikami imprezy (organizatorzy, sędziowie, zawodnicy, sekretariat zawodów, etc.) - należy unikać bezpośredniego kontaktu, w szczególności przy powitaniach oraz podziękowaniach za wspólną rywalizację, a także w czasie ceremonii medalowej.
                                          • Wszystkie osoby przebywające na obiekcie muszą mieć zakryte usta oraz nos. Nie dotyczy to zawodników, którzy w danej chwili przebywają w sektorze wyznaczonym dla ich klubów, uczestniczą w swoich konkurencjach lub są w trakcie rozgrzewki oraz sędziów zawodów dla płynności ich komunikacji w czasie trwania konkurencji.
                                          • Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu organizatora zawodów.

                                          W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:
                                          1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
                                          2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
                                          3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
                                          4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.:  zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
                                          5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy (w miarę potrzeby sytuacji).
                                          6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
                                          7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
                                          8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
                                          9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.

                                          Grand Prix WMOZP 2011 - I runda

                                           • Adres:Warszawa ul. Łabiszyńska 20

                                           • Termin:2021-03-23 - 2021-03-23

                                           • Załączniki do pobrania:

                                           ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI , ZAPRASZAMY NA PRZEKAZ  LIVE

                                           oraz WYNIKI NA ŻYWO (www.wmozp.pl)

                                           Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

                                           UWAGA !!

                                           Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (WMOZP - zawody) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

                                           ORAZ

                                           PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU (Stan na dzień 4 grudnia 2020 rok).

                                           NA PROŚBĘ GOSPODARZA PRZYPOMNIANY O BEZWZGLĘDNYCH ZASADACH,

                                           KTÓRE TRZEBA PRZESTRZEGAĆ NA OBIEKCIE

                                           • Organizator zapewni odpowiednią dla zachowania dystansu społecznego przestrzeń dla każdej ekipy (np. na trybunach lub niecce pływalni).
                                           • Na trybunach zawodnicy poszczególnych ekip będą siedzieli grupami i z zachowaniem dystansu społecznego od członków innych zespołów       (1 rząd lub 1 szereg krzesełek lub odległość 1,5m).
                                           • Przez cały czas trwania zawodów należy dbać o zachowanie bezpiecznej odległości między uczestnikami imprezy (organizatorzy, sędziowie, zawodnicy, sekretariat zawodów, etc.) - należy unikać bezpośredniego kontaktu, w szczególności przy powitaniach oraz podziękowaniach za wspólną rywalizację, a także w czasie ceremonii medalowej.
                                           • Wszystkie osoby przebywające na obiekcie muszą mieć zakryte usta oraz nos. Nie dotyczy to zawodników, którzy w danej chwili przebywają w sektorze wyznaczonym dla ich klubów, uczestniczą w swoich konkurencjach lub są w trakcie rozgrzewki oraz sędziów zawodów dla płynności ich komunikacji w czasie trwania konkurencji.
                                           • Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu organizatora zawodów.

                                           W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:
                                           1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
                                           2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
                                           3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
                                           4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.:  zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
                                           5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy (w miarę potrzeby sytuacji).
                                           6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki. W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
                                           7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
                                           8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
                                           9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.

                                           Grand Prix WMOZP 2010 - I runda

                                            • Adres:Warszawa ul. Potocka 1

                                            • Termin:2021-03-17 - 2021-03-17

                                            • Załączniki do pobrania:

                                            ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI , ZAPRASZAMY NA PRZEKAZ  LIVE

                                            oraz WYNIKI NA ŻYWO (www.wmozp.pl)

                                            Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

                                            UWAGA !!

                                            Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (WMOZP - Zawody) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

                                            ORAZ

                                            PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU (Stan na dzień 4 grudnia 2020 rok).
                                            W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:
                                            1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
                                            2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
                                            3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
                                            4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.:  zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
                                            5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy (w miarę potrzeby sytuacji).
                                            6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
                                            7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
                                            8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
                                            9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.

                                            Grand Prix WMOZP 2006-2007 - I runda

                                             • Adres:Warszawa ul. Gładka 18

                                             • Termin:2021-03-16 - 2021-03-16

                                             • Załączniki do pobrania:

                                             ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI , ZAPRASZAMY NA PRZEKAZ  LIVE

                                             oraz WYNIKI NA ŻYWO (www.wmozp.pl)

                                             Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

                                             UWAGA !!

                                             Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (WMOZP - Zawody) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

                                             ORAZ

                                             PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU (Stan na dzień 4 grudnia 2020 rok).
                                             W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:
                                             1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
                                             2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
                                             3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
                                             4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.:  zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
                                             5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy (w miarę potrzeby sytuacji).
                                             6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
                                             7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
                                             8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
                                             9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.

                                             Od Młodzika Do Olimpijczyka - 9,10,11 lat - Trzecie ELIMINACJE W SEZONIE 2020/2021

                                              • Adres:Warszawa ul. Potocka 1

                                              • Termin:2021-03-13 - 2021-03-13

                                              • Załączniki do pobrania:

                                              UWAGA  ZMIANA GODZINY ROZPOCZĘCIA II BLOKU ZAWODÓW OMDO 9,10,11 lat na pływalni OSiR Żoliborz Rozgrzewka - 13:30 Zawody - 14:30

                                              Grand Prix WMOZP 2009 - I runda

                                               • Adres:Warszawa ul. Łabiszyńska 20

                                               • Termin:2021-03-03 - 2021-03-03

                                               • Załączniki do pobrania:

                                               ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI , ZAPRASZAMY NA PRZEKAZ  LIVE

                                               oraz WYNIKI NA ŻYWO (www.wmozp.pl)

                                               Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

                                               UWAGA !!

                                               Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (WMOZP - zawody) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

                                               ORAZ

                                               PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU (Stan na dzień 4 grudnia 2020 rok).
                                               W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:
                                               1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
                                               2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
                                               3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
                                               4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.:  zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
                                               5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy (w miarę potrzeby sytuacji).
                                               6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
                                               7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
                                               8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
                                               9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.

                                               Grand Prix WMOZP 2008 - I runda

                                                • Adres:Warszawa ul. Potocka 1

                                                • Termin:2021-03-02 - 2021-03-02

                                                • Załączniki do pobrania:

                                                ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI , ZAPRASZAMY NA PRZEKAZ  LIVE

                                                oraz WYNIKI NA ŻYWO (www.wmozp.pl)

                                                Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

                                                UWAGA !!

                                                Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (WMOZP - zawody) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

                                                ORAZ

                                                PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU (Stan na dzień 4 grudnia 2020 rok).
                                                W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:
                                                1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
                                                2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
                                                3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
                                                4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.:  zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
                                                5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy (w mierę potrzeby sytuacji).
                                                6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
                                                7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
                                                8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
                                                9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.